Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy / Oma Sydän

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy kokoaa yhteen Arjessa Yhtiöiden asiakkaan arkeen ja kotiin toteutettavat hyvinvointipalvelut. Palveluihinkuuluvat lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevät palvelut, sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja työelämäpalvelut.

Arjessa Yhtiöiden Hyvinvointipalveluja toteuttavat yhtiöt Riihenaika, Askelmerkki ja Pienkoti Aura Oy:n Itsenäistymiskodit Aava -yksikkö sulautuvat kevään 2017 aikana yhteen Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:öön (ent. Oma Sydän). Yhtiöiden paikallinen henkilöstö säilyy samana ja palvelut jatkuvat katkeamattomina. Palvelujen tilaaminen tapahtuu jatkossakin paikallisen toiminnanjohtajan ja lähiesimiesten kautta. Yhteistyö jatkuu tutulla tavalla paikallisen, ammattitaitoisen henkilöstön tuottamina palveluina.

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy toimii valtakunnallisesti, vahvaan paikalliseen ammattitaitoon nojaten.


Hyvinvointipalvelumme

Ennaltaehkäisevät palvelut ja lastensuojelun avohuollon palvelut vastaavat laajasti perheiden tarpeisiin. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelun avohuollon tukitoimina toteutettavat palvelut tukevat lapsia, nuoria ja perheitä esimerkiksi tehostetun perhetyön, ammatillisen tukihenkilötyön,avoperhekuntoutuksen,perheiden tapaamispalveluiden, ryhmätoiminnan ja lapsiperheiden kotipalvelun keinoin.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tukevat mielenterveys-, päihde-, vammais- ja kriminaalihuollon sekä aikuissosiaalityön asiakkaiden kuntoutumista.
Tuettu asuminen mahdollistaa asiakkaan mielekkään asumisen omassa kodissa tai kauttamme järjestettävässä asunnossa. Sosiaalinen kuntoutus kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan työelämävalmiuksien ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen.

Työelämäpalvelut tukevat asiakkaita monipuolisesti erilaisissa työelämän muutostilanteissa. Työhönvalmennus ja uravalmennus parantavat yksilöllisesti ja vaikuttavasti asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on löytää uusi ammatillinen suunta vakuutuskuntoutuksen asiakkaana olevalle henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt tai joka eivoi jatkaa nykyisessä työssään terveydellisistä syistä.


Ennaltaehkäisevät palvelut:

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Osallistavaa ja vaikuttavaa asiakastyötä

Tarjoamme kunnille korkeatasoisia avohuollon palveluja. Toimintamme nojautuu vahvasti sosiaalityön kokonaisvaltaiseen asiantuntemukseen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme sosiaalialan ammattilaisen eettisiä ohjeita.

Toimintamme on ammatillista, asiakaslähtöistä ja joustavaa. Omaamme asiantuntemusta myös erityisen haastaviin asiakastilanteisiin.

Kaiken toimintamme läpäisee vahva standardin mukainen laatuajattelu. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan asiakkaan kanssa säännöllisesti asiakastyön mittarin avulla. Tavoitteena on osallistava, tiivis ja asiakasta voimaannuttava asiakassuhde, joka päättyy heti, kun tarvetta ei enää ole.

Toimipisteet ja yhteystiedot
(tiedustelut, asiakasohjaus, laskutus)

Ennaltaehkäisevät palvelut ja
sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Työelämäpalvelut

Palvelemme asiakkaitamme suomen, ruotsin, englannin ja viron kielellä.

Vi erbjuder även service på svenska.
We also provide services in english.
Pakume teenuseid ka eesti keeles.